Välkommen till IKT-pedagogiskt nav

För lärare För skolledare

Fotograf: VanillamoodIKT-pedagogiskt navs vision är att driva den IKT- pedagogiska utvecklingen framåt.

Målsättningen är en modern skola som speglar samhället.

Vårt motto är: "IKT-pedagogisk utveckling utifrån dina behov". Det innebär att du styr vilken hjälp vi ger dig. Det kan vara allt från att diskutera hur du kan använda IKT i din undervisning, stöd i ditt dagliga arbete med IKT till utveckling av nya IKT-baserade arbetssätt/verktyg.