Projekt

IKT-pedagogiskt nav bedriver sin verksamhet i projektform.

Varje projekt ska uppfylla följande kriterier:

  • Ha en positiv pedagogisk eller utbildningsadministrativ effekt
  • Gå att utvärdera
  • Resultera i något som andra också kan använda

Både skolor och externa parter (företag, organisationer) är välkomna att komma med förslag på projekt.

Nedan finns en aktuell lista på projekt

Projektlista

Titel Status
Stöd till elever med särskilda behov Idé
Skapa engagemang utifrån elevernas intressen Idé
Digital teknik för elever som inte befinner sig på skolan Idé
Stöd till nyanlända Idé
Digitala verktyg för elevdokumentation Idé
Rätta nationella prov i matematik Idé
IT-infrastruktur Idé
Kvalitetssäkrad onlinekurs i matematik Idé
Provgenerator för matematik Idé
Skriva prov på datorn Idé
Källhänvisningar i en digital värld Idé
Att undervisa i en mixad datormiljö Idé
Kollaborativ digital whiteboard Idé
Surfplattor som pedagogiskt verktyg Idé
Sociala medier som pedagogiskt verktyg Idé
Talsyntes som pedagogiskt verktyg Idé
Faktabank: Skolsystem i andra länder Idé
Stöd vid mottagande av nyanlända Idé
Glosförhör via nätet Idé
Lagar, regler och normer, ett stöd för läraren Idé
Framtidens digitala lärmiljö Idé
Ämneslag på nätet Idé
Erfarenhetsbank och erfarenhetsutbyten Idé
Hur nyttjar man bättre befintliga tekniska förutsättningar? Idé
Lärplattformen som pedagogiskt verktyg Idé
Språknivåtest för SFI Idé
Nyttja befintlig kompetens Idé
Officepaketet som pedagogiskt verktyg Idé
Grundläggande datorkunskaper Idé
Simulatorer inom vården Idé
3D-skrivare i undervisningen Idé
Central IKT-pedagogisk stödorganisation Idé
LIKA, it-tempen för skolan Idé
Extra förklaringar i digitala läromedel Idé
Körsimulator Idé
Mobiltelefonen som verktyg inom fordon och bygg Idé
Flipped classroom Idé
Modell för pedagogisk utvärdering av IKT-verktyg Idé
Studiehandledning på modersmål av lärare i hemlandet Idé
Nya kompetenser Idé
Videokamera vid körlektion Idé
Utbildning för IT-avdelningen: IT-stöd för en pedagogisk verksamhet Idé
PowerPoint som pedagogiskt verktyg Idé
Den schemalösa skolan Idé