3D-skrivare i undervisningen

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

Frågeställning: Hur kan 3D-skrivare användas i undervisningen och vilken pedagogisk effekt får det?

Läs mer på:

3d-skrivare tar plats i skolan

Sjuor inbjudna för att testa 3D-skrivare

Framtidens lärande

 

Förväntat resultat

Utvärdering av 3D-skrivare som pedagogiskt verktyg.

Modell för att använda 3d-skrivare i undervisningen

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan