Att undervisa i en mixad datormiljö

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

Att som lärare undervisa elever som har en blandad uppsättning av digital verktyg ställer stora krav på läraren.

Frågeställningar:

  • Kan val av programvara och tjänster göra att det här inte blir ett problem? T.ex. att man använder molntjänster som ser lika ut och fungerar lika oavsett vilken typ av dator man har.

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan