Central IKT-pedagogisk stödorganisation

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

Genom att centralt samla skolornas IKT-pedagogiska kompetens kommer en mycket stor kompetens att finnas tillgänglig för alla.

Projektet avser utvärdera om:

  • Det fungerar att ha en central stödorganisation
  • Kostnadseffektiviteten hos en central organisation
  •  

Förväntat resultat

Om det visar sig fungera en central IKT-pedagogisk stödorganisation.

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan