Den schemalösa skolan

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

Den digitala tekniken öppnar nya möjligheter för att bedriva undervisning.

Frågeställningar:

 • Hur påverkas lärandet av att inte ha schemalagda lektioner?
 • Vilka fördelar finns?
 • Vilka nackdelar finns?
 • Hur kan inspelade genomgångar användas?
 • Hur följer man elevernas framsteg?
 • Hur examinerar man elever?
 • Kontaktyta mellan elever och lärare?
 • Elevgrupper eller individuellt?
 • Vad händer om en elev är färdig på två år istället för tre år?
 • Hur ser man om en elev halkar efter?
 • Vilka verktyg behövs?
 • Vilka juridiska/administrativa hinder finns?

Förväntat resultat

En utvärdering av en schemalös skola.

En modell för att bedriva undervisning utan schema.

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan