Digitala verktyg för elevdokumentation

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

Frågeställningar

  • Vilka behov finns det gällande elevdokumentation
  • På vilka ställen finns information om eleven
  • Hur påverkar PUL lagringen av elevdokumentation
  • Vilka ska kunna ta del av elevdokumentationen? (Läraren, andra lärare, eleven, föräldrar)
  •  

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan