Erfarenhetsbank och erfarenhetsutbyten

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

GYSAM skapar en plattform där man kan samla de kollektiva erfarenheterna från GYSAMs 15 skolor.

GYSAM skapar ett forum för lärarna att ha erfarenhetsutbyten

Frågeställningar:

  • Vill lärarna bidra med sina erfarenheter/kunskaper/länkar/idéer?

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan