Extra förklaringar i digitala läromedel

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

Problem: Språket i de digitala läromedlen är för svårt

Idé: Utveckla ett webbläsartillägg som ger interaktivt stöd

Förväntat resultat

Ett pedagogiskt verktyg som underlättar användningen av digitala läromedel

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan