Faktabank: Skolsystem i andra länder

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

Skapa en faktabank för lärare för att sprida kunskap i hur skolsystemen ser ut i de vanligaste länderna som våra nyanlända kommer från. Detta för att få bättre förutsättningar för att möta eleverna på deras nivå.

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan