Flipped classroom

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

Frågeställningar:

Vad behövs för att flipped classroom ska fungera?

Vilka pedagogiska effekter får man av att använda flipped classroom?

Vilka verktyg behövs för att använda flipped classroom?

Vilka fallgropar finns det med flipped classroom?

Hur får man eleverna att titta på filmerna innan lektionen?

Se föreläsning med David Black-Schaffer om flipped classroom

Direkt till delen där han demonstrerar sitt verktyg

Förväntat resultat

Utvärdering av flipped classroom samt best practices

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan