Grundläggande datorkunskaper

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

Problem: Elever saknar grundläggande datorkunskap för att kunna använda datorn som ett effektivt studieverktyg

Frågeställningar:

  • Vilka grundläggande datorkunskaper behövs för att kunna använda datorn som ett effektivt studieverktyg?
  • Hur ska eleverna få dessa kunskaper nu när kursen datorkunskap är borta?
  • Hur motiverar man elever att ta till sig kunskapen nu när det inte finns en kurs?
  • Behövs det ett självskattningsverktyg för den egna datorkunskapen?
  • Skulle korta webbaserade kurser vara ett alternativ?
     

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan