Hur nyttjar man bättre befintliga tekniska förutsättningar?

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

Många skolor har de senaste åren satsat stort på digitala hjälpmedel.

Frågeställningar:

  • Nyttjar man de tekniska förutsättningarna fullt ut?
  • Vilka pedagogiska behov fyller de digitala hjälpmedlen?
  •  

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan