IT-infrastruktur

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

För att kunna jobba med digitala verktyg ställs det stora krav på tillgänglighet och kapacitet i skolans IT-infrastruktur. Då detta saknas blir användningen av digitala verktyg ett problem istället för att underlätta.

  • Stöd till att utvärdera den befintliga infrastrukturen
  • Stöd till förbättringar
  • Kompetens inom området
  • Hur kan infrastrukturen ligga före användningen av digitala verktyg för att inte bli ett hinder?

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan