Källhänvisningar i en digital värld

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

Den mesta av informationen till uppsatser hämtas idag från Internet. Det här ställer nya krav på källhänvisningar.

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan