Körsimulator

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

Hur kan simulatorer användas i körundervisningen?

Utreda de pedagogiska behoven
Utveckla undervisningsmetodiken
Utbildning i att använda simulatorn

 

Förväntat resultat

Utvärdera pedagogiska effekter
Utvärdera andra effekter
Manualer/rutiner/studiehandledning
 

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan