Kollaborativ digital whiteboard

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

Idé: När hela klassen jobbar tillsammans med ett område önskas en gemensam digital whiteboard.

Exempel

Klassen jobbar med staden London. Läraren delar upp den digitala whiteboarden i tre delar; historia, fakta, framtid. Eleverna får i uppgift att söka rätt på information från respektive område. Elev 1 sitter med sin egen dator och hittar ett youtube-klipp från Londons framtidsråd. Hon loggar in på whiteboarden och lägger in en länk till klipper under rubriken framtid. När hon har gjort det så dyker det upp på whiteboarden som visas med hjälp av projektorn i salen.

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan