Lagar, regler och normer, ett stöd för läraren

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

Skolan styrs av många lagar och regler och utöver det finns det normer att ta hänsyn till.

Idén är att skapa en kunskapsbank riktad mot läraren.

Frågeställningar:

  • Finns det några juridiska- eller ansvarsfrågor att ta hänsyn till?

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan