LIKA, it-tempen för skolan

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

Med hjälp av SKLs verktyg LIKA (Ledning, infrastruktur, Kompetens och Användning) ta fram en handlingsplan för IT på skolan.

 

Förväntat resultat

En handlingsplan för användningen av IT i skolan

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan