Mobiltelefonen som verktyg inom fordon och bygg

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

Ute på byggarbetsplatsen eller i ett fordon finns normalt ingen tillgång till en dator. Det här projektet ska undersöka möjligheterna att använda mobiltelefonen som pedagogiskt verktyg.

Uppslag:

  • Checklista
  •  

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan