Modell för pedagogisk utvärdering av IKT-verktyg

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

IKT-pedagogik handlar om teknik som stödjer pedagogiken.

Projektet avser att ta fram pedagogiska utvärderingskriterier för digitala verktyg som är vetenskapligt förankrade.

Förväntat resultat

Modell för pedagogisk utvärdering av IKT-verktyg

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan