Nyttja befintlig kompetens

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

Många skolor har idag duktiga IKT-pedagoger.

Frågeställningar:

  • Hur kan vi frigöra tid för dem för att kunna fokusera på det IKT-pedagogiska arbetet?
  • Vilken kompetensutveckling önskar IKT-pedagogerna?
  • Hur kan IKT-pedagogerna på bästa sätt sprida sina kunskaper i organisationen?

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan