Officepaketet som pedagogiskt verktyg

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

Utvärdera verktygen i officepaketen som pedagogiska verktyg.

Frågeställningar:

  • Hur använder man respektive verktyg på bästa sätt.
  •  

 

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan