Rätta nationella prov i matematik

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

Att rätta de nationella proven i matematik är en väldigt tidödande process.

Projekt vill undersöka hur digitala hjälpmedel skulle kunna underlätta

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan