Simulatorer inom vården

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

Idé: Undersöka om och hur simulatorer skulle kunna användas i undervisningen.

Hjälp mig skicka in förslag på moment där en simulator skulle kunna användas.

Förväntat resultat

Ge eleverna möjlighet att öva moment som annars inte är möjliga.

En eller flera simulatorer som kan användas i vårdundervisning.

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan