Sociala medier som pedagogiskt verktyg

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

Frågeställningar:

  • Hur kan sociala medier användas som pedagogiskt verktyg?
  • Hur ska man som lärare förhålla sig till sociala medier?

 

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan