Språknivåtest för SFI

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

Det finns ett behov av att kunna avgöra vilken nivå eleverna på SFI ligger för att kunna ge dem bästa undervisning.

Frågeställningar:

  • Vilka verktyg finns det idag?
  • Vad vill man ha ut av ett språknivåtest?

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan