Stöd till elever med särskilda behov

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

Testa och utvärdera digitala verktyg som stöd för elever med särskilda behov.

Skolorna har ett ansvar att inkludera alla elever i undervisningen oavsett förutsättningar.

Myndigheten för delaktighet skriver: "Alla ska ha tillgång till utbildning, oavsett funktionsförmåga. Skolan ska hålla en god kvalitet och alla barn och elever ska få det stöd de behöver."

Projektet avser att ta ett helhetsgrepp och jobba inom områdena:

  • Intellektuell funktionsnedsättning
  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • Hemmasittare
  • Språkstöd

Intresseorganisationer kopplas till projektet för att få tillgång till expertkunskap inom respektive område.

Projektet avser ta fram riktlinjer för hur skolor och lärare kan jobba med elever med särskilda behov. Behoven är ofta individuella och därför kommer en guide att tas fram för hur man lättast identifierar dessa behov. Utifrån guiden kommer förslag tas fram på arbetssätt/verktyg som fyller identifierade behov.

Läs också: Bristande tillgänglighet – en ny form av diskriminering

Förväntat resultat

En robust, skalbar, vetenskapligt och pedagogiskt förankrad arbetsmodell för hur digitala hjälpmedel kan användas i undervisningen av elever med särskilda behov. En arbetsmodell som också kan få en nationell spridning.

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan