Stöd vid mottagande av nyanlända

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

Idén är att samla och dela kompetens i att på bästa sätt ta emot nyanlända. Skapa en kulturell medvetenhet hos lärarna för att skapa en förståelse och kompetensen för att ge våra nyanlända de bästa förutsättningarna för att ta till sig undervisningen.

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan