Studiehandledning på modersmål av lärare i hemlandet

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

Elever har rätt att vid behov få handledning på modersmålet om det behövs.

Idé: Nätbaserad undervisning möjliggörför lärare i andra länder att fungera som handledare för våra elever.

Frågeställningar för projektet:

  • Vilken utbildning behövs för att en ickesvensk lärare ska kunna handleda i svenska skolan?
  • Vilken teknik behövs för att kunna handleda från ett annat land?
  • Hur hittar man lärare i andra länder som vill jobba extra som handledare?
  • Hur anställer man lärare i andra länder?

Förväntat resultat

Förslag på en organisation med handledare från hela världen.

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan