Talsyntes som pedagogiskt verktyg

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

Frågeställningar:

  • Vilka pedagogiska behov kan talsyntes fylla?
    • T.ex. lyssna på sina egna texter för att höra fel
  • Finns det talsynteser som är tillräckligt bra?

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan