Utbildning för IT-avdelningen: IT-stöd för en pedagogisk verksamhet

Projektstatus

Idé

Gilla projektet

Beskrivning

Skolan IKT-pedagogiska behov går inte alltid ihop med den centrala IT-avdelningens rutiner.

Projektet avser att ta fram en utbildning för IT-avdelningar för att öka deras förståelse för skolans IT-behov.

 

Förväntat resultat

Utbildning för IT-avdelningar som ökar deras förståelse för skolans IT-behov

Lämna förbättringsförslag

Hjälp oss färdigställa och förbättra projektförslagen.

Kommentera

Projektstatus

Idé
 

Gilla projektet

 
 

Intresseanmälan

Vid annan, skriv i kommentarsrutan