För skolledare

De flesta är överrens att IKT (Informations och kommunikationsteknologi) kan förbättra undervisningen om det används på rätt sätt.

Som skolledare ska du skapa riktlinjer för skolans IKT-pedagogiska utveckling och stödja lärarna i sin egen IKT-pedagogiska utveckling. IKT-pedagogiskt nav ska fungera som stöd i den rollen.

Exempel på vad IKT-pedagogiskt nav kan hjälpa dig med:

Hur går jag vidare?

Vet du redan nu vad du vill ha hjälp med, lämna ett projektförslag.

Se vilka projekt som finns planerade.

Boka en tid för att diskutera hur IKT-pedagogiskt nav kan hjälpa din skola.

 

Vanliga frågor/påståenden

Vad kostar det?

I de flesta fall kommer det inte att kosta skolan något mer än er egen tid. Projektet är finansierat av VINNOVA och hjälper även till att hitta alternativ finansiering till större insatser.

Hur mycket tid behöver jag lägga ner?

Vi känner till att ni som skolledare har dåligt med tid och det är något som vi har med oss hela tiden. Projektet sköter därför om så mycket som möjligt. Om du önskar stöd i ditt dagliga arbete innebär det i praktiken ingen extra tid men om du vill utveckla ny metoder/verktyg så kommer du att behöva lägga ner tid på det.

Det finns ingen anledning att använda IKT i mina ämnen

Andelen yrken idag är väldigt liten där man inte kommer i kontakt med digital teknik. Genom att använda IKT i undervisningen förbereder du dina elever för deras kommande yrkesliv. Dessutom är forskare inom området överrens om att rätt använd så bidrar IKT positivt i lärandeprocessen.

Lärarens roll är att ge eleverna de bästa förutsättningar för att lära sig och förbereda sig inför ett långt yrkesliv. Låt inte en lärares ovilja att ta till dig ny teknik bli ett hinder för dina elever.