För lärare

De flesta är överrens att IKT (Informations och kommunikationsteknologi) kan förbättra undervisningen om det används på rätt sätt.

Vi vill hjälpa dig utifrån dina förutsättningar!

Vi vill inte lägga på dig nya saker utan hjälpa dig med det du håller på med eller vill hålla på med.

IKT-pedagogiskt nav kan hjälpa dig med:

  • Fungera som ett stöd för dig som lärare i användningen av IKT
  • Diskussionspartner i frågan: "Hur kan jag använda IKT i min undervisning?"
  • Hjälpa dig att fortsätta utveckla användningen av IKT
  • Best practices

Hur går jag vidare?

Vet du redan nu vad du vill ha hjälp med, lämna ett projektförslag.

Se vilka projekt som finns planerade.

Boka en tid för att disuktera hur IKT kan användas i din undervisning.

 

Vanliga frågor/påståenden:

Vad behöver jag göra?

Du behöver fundera på vad du vill. Vad vill du ha stöd med? Hur vill du utveckla din användning av IKT? När du förmedlat det kommer projektet med ett förslag som du tar ställning till.

Vad kostar det?

I de flesta fall kommer det inte att kosta skolan något mer än er egen tid. Projektet är finnansierat av VINNOVA och hjälper även till att hitta alterantiv finnansiering till större insatser.

Hur mycket tid behöver jag lägga ner?

Vi känner till att ni som lärare har dåligt med tid och det är något som vi har med oss hela tiden. Projektet sköter därför om så mycket som möjligt. Om du önskar stöd i ditt dagliga arbete innebär det i praktiken ingen extra tid men om du vill utveckla ny metoder/verktyg så kommer du att behöva lägga ner tid på det.

Det finns ingen anledning att använda IKT i mina ämnen

Andelen yrken idag är väldigt liten där man inte kommer i kontakt med digital teknik. Genom att använda IKT i undervisningen förbereder du dina elever för deras kommande yrkesliv. Dessutom är forskare inom området överrens om att rätt använd så bidrar IKT positivt i lärarandeprocessen.

Som lärare är din roll att ge dina elever de bästa förutsättningar för att lära sig och förbereda dem inför ett långt yrkesliv. Låt inte din ovilja att ta till dig ny teknik bli ett hinder för dina elever.